Een veilige woning met het Politiekeurmerk

Wilt u veilig kunnen wonen, dan kunt u daarvoor een beveiligingsspecialist langs laten komen zodat u het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunt verkrijgen. Een beveiligingsspecialist kan u professioneel adviseren over beveiligingsmaatregelen en kan eventueel ook de noodzakelijk maatregelen uitvoeren om uw woning inbraakproef te maken.

Politiekeurmerk

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (zie: www.inbraakproof.nl) is een middel dat landelijk wordt gebruikt om een goed inzicht te krijgen in de beveiliging van woonhuizen. Wanneer een woning goedgekeurd wordt,  krijgt de woning een officieel certificaat en een sticker die goed zichtbaar op de voor- en achterdeur wordt geplakt. Met een officieel certificaat kan tot wel 25% korting op de verzekering verkregen worden. De genomen maatregelen en de stickers zijn voor vele inbrekers al snel een reden om niet in te breken. Er is uit onderzoeken gebleken dat bewoners van een woning met het Politiekeurmerk maar liefst 95% minder kans op een inbraak hebben. Omdat een gemiddelde inbraak normaal slechts 30 seconden duurt, kan er met de inbraakvertragers voor worden gezorgd dat een inbraak veel langer duurt, waardoor inbrekers al vorens besluiten om niet in te breken.