Kosten huis kopen

Voorafgaande het inrichten van een woning, staat natuurlijk de belangrijke keuze of je een huis gaat kopen, dat je liever gaat huren. Ga je een woning huren, dan weet je dat dit een grote investering zal zijn. In dit artikel willen we lezers ervan op de hoogte brengen wat voor kosten het kopen van een woning allemaal met zich meebrengt. Wanneer je gaat kopen is het nooit onverstandig om van te voren informatie in te winnen bij een financieel adviseur zoals fpb.nl. Een financieel adviseur zoals Financieel Pakhuys Brabantkan je helpen om de kosten duidelijk op een rijtje te krijgen. Hieronder de kosten waar je rekening mee moet houden bij kopen van een huis.

Aankoopkosten koopwoning

Bij de aankoopkosten moet je rekening houden met de volgende kosten:

Taxatiekosten
Overdrachtskosten
Bouwkundige keuring (optioneel)
Makelaarskosten (optioneel)

Kosten Koper

Ga je een bestaande woning kopen, dan wordt er vaak rekening gehouden met ‘kosten koper’. De term is niet voor iedereen altijd duidelijk, maar wat dit eigenlijk inhoudt is dat de koper de kosten van de overdrachtsbelasting en de transportakte zal moeten betalen.

Vrij op naam

Als je een nieuwbouwwoning gaat kopen, gaat dit vrijwel altijd ‘vrij op naam’. De aankoopkosten worden hierbij in de koopsom verwerkt.

Financieringskosten

Wanneer je een hypotheek afsluit, krijg je eenmalig met financieringskosten te maken, welke bestaan uit: provisie aan de bank en kosten voor de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte.

Verzekeringen

Ga je een woning kopen, dan kun je verschillende verzekeringen afsluiten. Denk hierbij aan een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Daarnaast is iemand bij het kopen van een huis ook verplicht om een levensverzekering af te sluiten.

OZB

Huiseigenaren moeten jaarlijks onroerendezaakbelasting betalen. Dit bedrag is afhankelijk aan de WOZ waarde van de woning. Deze WOZ waarde wordt jaarlijks door de gemeente bepaald.

Erfpacht

Soms moet er bij het kopen van een huis ook jaarlijks erfpacht aan de gemeente betaald worden.

Belastingaangifte

Ook bij de aangifte van de inkomstenbelasting moet men rekening houden met de aanschaf van de woning.