Kopen van een kavel

Als je van plan bent om een huis te bouwen, zul je allereerst een kavel moeten kopen. Een kavel is een ander woord voor grond waar gebouwd kan worden; bouwgrond. Uiteraard dien je op een aantal zaken te letten voordat je het grond koopt.

Waar moet je op letten

Zo moet je onder meer letten op de afmetingen, de vorm en de ligging van de kavel. Vraag bij de gemeente na wat er nog meer bij komt kijken. Wat zijn de gemeentelijke bebouwingsvoorschriften, is er al een schoongrondverklaring en hoe diep moet er gefundeerd worden? Daarnaast speelt de grondwaterstand ook mee. Het is in ieder geval noodzakelijk om je bij de gemeente te informeren, omdat er nog andere zaken een rol kunnen spelen.

Bouwrijp

Een kavel dient bouwrijp te zijn voordat er iets gebouwd kan worden. De bouwkavel is rijp wanneer er wegen en nutsvoorzieningen zijn aangebracht. Daarnaast moet het terrein vrij van obstakels zijn en de grond mag niet verontreinigd zijn. Zorg niet dat je tot onverwachte problemen stuit, en vraag zo vroeg mogelijk advies.

Aannemer

Nu je kavel bouwrijp is, kan je aannemer aan de slag. Mocht het zo zijn dat je nog geen aannemer hebt, dan zijn hier genoeg organisaties voor die je kunnen helpen. Zo kan het zuid-westelijke ASR bouw als bouwbedrijf Rijsbergen fungeren.